• Y.Lisans/Fırat Üniversitesi (1989)
 • Tıpta Uzmanlık/Atatürk Üniversitesi (1995)
 • Doçentlik/Fırat Üniversitesi (2003)
 • Profesörlük/Fırat Üniversitesi (2009)
 • Profesörlük/Akdeniz Üniversitesi (2013)

İdari Görevler:

 • Tıp Fakültesi Dekanlığı (Alanya),
 • Senato Üyeliği,
 • Başhekim Yardımcılığı,
 • Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı,
 • Anabilim Dalı Başkanlığı,
 • Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü Bilim Kurulu Üyeliği,
 • Tıbbi Etik Kurul Üyeliği,
 • S.B. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma Ana Komisyon Üyeliği,
 • Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü

Ödüller:

 • Türkiye Sosyal Psikiyatri Prof. Dr. Rasim ADASAL Ödülü, 2003.
 • 8. Bahar Sempozyumu Duygudurum Bozuklukları Araştırma Üçüncülük Ödülü, 2004.
 • Antalya İli Bağımlılıkla Mücadele Başarı Belgesi, Antalya Valiliği, 2019

Kitap Bölümü:

 • Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları; KAPLAN&SADOCK-PSİKİYATRİ-Davranış Bilimleri/Klinik Psikiyatri 11. Baskı (çeviri ed. Prof. Dr. Ali Bozkurt) 2016.
 • Çocuklar Suç ve Şiddet; Çocuk ve Suç (çeviri ed. Prof. Dr. Ş. Şule Erçetin) 2006.

Yayınlar:

 • Günümüze kadar 2 adet kitap bölümü ile uluslararası 80, ulusal 65 toplam 145 makale ve uluslararası 29, ulusal 67 toplam 96 bildiri bulunmaktadır.

Bilimsel ve Mesleki Bilirkişilik Görevleri:

1. S.B. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma Ana komisyonunda danışmanlık

2. Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Hakemlik

 • Comprehensive Psychiatry
 • Therapeutic Advences in Psychopharmacology
 • BMC Psychiatry
 • Neurological Sciences
 • Psychiatry Research
 • Psychiatry Invest
 • Bull Clin Psychopharmacol
 • Journal of Mood Disorders
 • Journal of Affective Disorders
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • Fırat Tıp dergisi
 • Dicle Tıp dergisi

Lisans ve Lisansüstü Eğitim Etkinlikleri:

Dersler:

 • Tıp Fakültesi 3. sınıf, 5. sınıf (staj) ve 6. sınıf (intern, seçmeli) dersleri
 • Psikiyatri uzmanlık eğitimi dersleri, seminer ve makale saatleri

Tıpta Uzmanlık Tezleri:

 • “Bipolar Bozukluğa Komorbid Eksen I ve Eksen II Tanılarının Araştırılması”, Fırat Üniversitesi, 2002
 • “Şizofreni ve Depresif Bozuklukta Cinsiyet Hormon Düzeyleri”, Fırat Üniversitesi, 2003
 • “Şizofreni Alt Tiplerinde Serum IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8 Düzeyleri ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi”, Fırat Üniversitesi, 2004
 • “Depresyon Alt Tiplerinde Serum IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8 Düzeyleri ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi”, Fırat Üniversitesi, 2004
 • “Panik bozukluğu olan hastalarda aleksitimi, mizaç ve karakter özellikleri”, Fırat Üniversitesi, 2011
 • “Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda aleksitimi, mizaç ve karakter özellikleri”, Fırat Üniversitesi, 2011
 • “Opiyat kullanım bozukluğu olan hastalarda üstbilişlerin duygudurum dürtüsellik ve aşerme ile olan ilişkisi”, Akdeniz Üniversitesi, 2018
 • “Opiyat kullanım bozukluğu olan hastalarda serum leptin ve ghrelin seviyeleri ile yoksunluk ve aşerme arasındaki ilişki”, Akdeniz Üniversitesi, 2019