• Coşku, aşırı neşe, bazen öfke atakları
 • Yüksek sesli, hızlı ve artmış konuşmalar
 • Aşırı hareketlilik
 • Dikkat dağınıklığı
 • Fikir uçuşmaları
 • Büyüklük düşünceleri
 • Uyku gereksiniminde azalma (yalnızca üç-dört saatlik uykuyla kendini dinlenmiş hissetme)
 • Kötü sonuçlanabilecek etkinliklere aşırı katılma (aşırı para harcama, düşüncesizce cinsel ilişkiler ve iş yatırımları vb.)

GENEL BİLGİ

Mani; aşırı neşeli bazen öfkeli, coşkulu bir duygudurum içinde düşünce, konuşma, hareketlerde hızlanma, benlik kabarması, aşırı güçlülük, büyüklük sanrıları ile belirli genel bir hastalıktır. Beyin kimyasal ileticileri arasındaki dengenin bozulması duygudurum bozukluklarının temelini oluşturmaktadır.

 • Bipolar bozukluk genellikle 20-30 yaşları arasında başlar.
 • Çoğu olguda ataklar 3-9 yılda tekrarlar.
 • Son yayınlar bipolar bozukluğun kadın ve erkekte aynı oranda görüldüğünü göstermektedir.
 • Erkeklerde ilk atak mani, kadınlarda daha çok depresyondur, kimi kadınlar ilk ataklarını doğum sonrası dönemde geçirirler.

TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

 • İlaç tedavisi (Duygudurum Düzenleyiciler vb.)
 • Psikoterapiler-Psikososyal Tedaviler
 • Ek tedaviler (EKT vb.)