• Bulaşma
 • Kirlilik hissi
 • Aşırı yıkama ve temizlenmeler
 • Defalarca kontrol etmeler
 • Unutkanlık
 • Kuşku
 • Saymalar
 • Simetri-kuralcılık
 • İkilemler
 • Kaygı ve sıkıntı hissi

GENEL BİLGİ

Obsesyon (takıntı) yineleyici, ısrarlı, kaygıya neden olan, istenmeden gelen düşüncelerdir. Kompulsiyon (zorlantı) ise; obsesyonları yok etmek için yapılan, yineleyici, kişinin kendini yapmaktan alıkoyamadığı davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir. Kaygıyı azaltmak amacıyla yapılır, gerçekle ilgisi yoktur, belirgin olarak abartılıdır, geçici rahatlama sağlar. Obsesyon ve kompulsiyonlar kişinin zamanının harcanmasına, günlük işlerin aksamasına, toplumsal ve mesleki işlevselliğin bozulmasına yol açar.

ŞİKAYETLER

Bulaşma (kontaminasyon): Yıkama, temizleme eylemleri (sık el yıkama, uzun süre banyoda kalma vb.) ya da onlardan kaçınmaya çalışma.

Kuşku: Bazı eylemleri yapmadığına, unuttuğuna, ihmal ettiğine inanma ( Kapıyı, musluğu, hava gazını açık bıraktığı şeklinde) ve bunları kontrol etme.

Simetri-kuralcılık: Bazı durumların belli bir düzen içinde olmasını isteme.

TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

 • İlaç tedavisi
 • Psikoterapiler
 • Ek tedaviler (TMS vb.)